Zakończenie szkolenia „Operator wózków jezdniowych z napędem silnikowym”

Informujemy, że zakończyliśmy kurs „Operator wózków jezdniowych z napędem silnikowym”, który odbywał się w terminie 18.07-27.07.2016 roku. W dniu 5 sierpnia uczestnicy przystąpili do egzaminu państwowego przed komisją UDT, egzamin ukończyli z wynikiem pozytywnym. W trakcie kursu uczestnicy nabyli wiedzę z zakresu:

– typy stosowanych wózków jezdniowych;

– budowa wózka;

– czynności operatora przy obsłudze wózków;

– bezpieczna obsługa – wymiana butli gazowych w wózkach wyposażonych w te urządzenia;

– wiadomości z zakresu ładunkoznawstwa;

– zagadnienia z zakresu bhp;

– wiadomości o dozorze technicznym;

– zajęcia praktyczne.

Zapraszamy potencjalnych pracodawców aby skorzystali z możliwości przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych z naszymi absolwentami. Zainteresowanych pracodawców prosimy o kontakt w celu uzyskania szczegółowych informacji.