Specjaliści – praktycy pomocy społecznej i rynku pracy

W sposób ciągły poszukujemy praktyków publicznych służb zatrudnienia i specjalistów z zakresu pomocy społecznej posiadających doświadczenie w prowadzeniu zajęć grupowych z terenu całego kraju.

W szczególności zapraszamy do współpracy specjalistów – praktyków z doświadczeniem zawodowym z zakresu:

 • współpracy z rodzinami zastępczymi, koordynatorami pieczy zastępczej, asystentów rodziny
 • procedury Niebieskiej Karty
 • praktyki pracy socjalnej i funkcjonowania ośrodków pomocy społecznej
 • świadczeń alimentacyjnych
 • superwizji
 • instrumentów i usług rynku pracy
 • funduszu pracy
 • ochrony danych osobowych
 • zamówień publicznych
 • pomocy publicznej
 • IPD i zadań doradcy klienta
 • profilowania osób bezrobotnych
 • realizacji i rozliczania projektów PO WER i RPO WL

Osoby chętne do współpracy prosimy o przesyłanie aplikacji na adres: szkolenia@icn.pl

Prosimy o zamieszczenie oświadczenia: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez dla potrzeb niezbędnych do procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dn. 29.08.97 r. o ochronie danych osobowych DzU nr 133 poz. 883)”.

Zastrzegamy sobie możliwość kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.