PERSPEKTYWA FINANSOWA 2014-2020

Skutecznie pozyskujemy środki z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na przedsięwzięcia szkoleniowe i doradcze. Realizujemy projekty własne i w podwykonawstwie na zlecenie innych podmiotów.

Proponujemy współpracę w zakresie:

  • pomoc i doradztwo przy przygotowaniu projektu w ramach PO WER i RPO WL
  • partnerstwo w zakresie projektów szkoleniowych, doradczych
  • podwykonawstwo w zakresie projektów szkoleniowych, doradczych

 

Jeśli jesteś zainteresowany współpracą w zakresie pisania i realizacji projektów szkoleniowych i doradczych, zapraszamy do kontaktu z nami.

 

PERSPEKTYWA FINANSOWA 2007-2013

W latach 2012-2015 zrealizowaliśmy 5 własnych projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach VIII Priorytetu. Szczegółowe informacje znajdziesz na stronach internetowych poszczególnych projektów.

 

Fachowcy szansą dla Lubelszczyzny

Fachowcy szansą dla Lubelszczyzny

Projekt jest skierowany do przedsiębiorstw MSP z sektora budownictwa mających siedzibę lub jednostki organizacyjne na terenie województwa lubelskiego.

Więcej o projekcie »

Akademia Projektowania

IT

Projekt jest skierowany do przedsiębiorstw MSP z dowolnej branży mających siedzibę lub jednostki organizacyjne na terenie województwa lubelskiego.

 

Więcej o projekcie »

Otwórz się na IT

Projekt jest skierowany do mikroprzedsiębiorstw z branży informatycznej mających siedzibę lub jednostki organizacyjne na terenie województwa lubelskiego.

Więcej o projekcie »

 

 

Budujemy drogi

Masy Bitumiczne

Projekt jest skierowany do dedykowanych przedsiębiorstw z branży budowlanej mających siedzibę lub jednostki organizacyjne na terenie województwa lubelskiego.

Więcej o projekcie »

 

Podnosimy kwalifikacje lubelskich betoniarni

Lubelskie Betoniarnie

Projekt jest skierowany do dedykowanych przedsiębiorstw z branży budowlanej mających siedzibę lub jednostki organizacyjne na terenie województwa lubelskiego.

Więcej o projekcie »