Fryzjer

Kurs z egzaminem czeladniczym w zawodzie fryzjer.

Data rozpoczęcia: do ustalenia
Miejsce szkolenia: do uzgodnienia

Warsztaty integracyjno – motywacyjne

Warsztaty skierowane do osób, które chcą podnosić swoje kompetencje społeczne w relacjach międzyludzkich, pogłębiać rozwój osobisty, pracować nad własnymi zasobami.

Data rozpoczęcia: do ustalenia
Miejsce szkolenia: do uzgodnienia

Operator wózków jezdniowych

Szkolenie jest skierowane dla osób, którym posiadają aktualne badania lekarskie z brakiem przeciwwskazań do podjęcia pracy na stanowisku operatora wózków jezdniowych.

Data rozpoczęcia: do ustalenia
Miejsce szkolenia: do uzgodnienia

Kinesjology taping

Warsztaty skierowane do osób, które chcą poznać różne metodę klejenia plastrów Kinesjology taping

Data rozpoczęcia: do ustalenia
Miejsce szkolenia: do uzgodnienia

Broker edukacyjny

Usługa polecana jest dla osób, zwłaszcza młodych, które potrzebują wsparcia w określeniu ścieżki edukacyjnej, określeniu predyspozycji zawodowych, poznania możliwości poszerzenia kwalifikacji zawodowych.

Data rozpoczęcia: do ustalenia
Miejsce szkolenia: do uzgodnienia