OFERTA WAKACYJNA !!!

Serdecznie zapraszamy na szkolenie: Kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu

Celem  kursu jest przygotowanie słuchaczy do pracy w zawodzie instruktora praktycznej nauki zawodu oraz nabycie przez słuchaczy wiedzy i umiejętności z zakresu podstaw pedagogiki, psychologii, metodyki i praktyki metodycznej.

Kurs  przeznaczony jest dla:

  • wykładowców kursów,
  •  mistrzów oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu,
  • osób, które prowadzą własną działalność, a chcieliby zatrudnić uczniów na praktykę.  Ukończenie kursu nada uprawnienia do przyjmowania stażystów i praktykantów w zakładach usługowych (np. fryzjerskich, stolarskich itp.) oraz placówkach handlowych (sklepach) i zakładach produkcyjnych.

Kurs trwa 80 godzin i obejmuje następujące bloki tematyczne:

  • Postawy psychologii
  • Podstawy pedagogiki
  • Metodyka nauczania
  • Praktyka metodyczna

Planowany termin realizacji: II połowa czerwca 2016 r.

Cena promocyjna: 599,00 zł

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt: szkolenia@icn.pl lub telefonicznie: 815346945