ICN Centrum Kompetencji

Misja i cele

Naszą misją jest zapewnianie rozwoju osobistego i zawodowego pracowników przedsiębiorstw oraz instytucji publicznych.
Za cel stawiamy sobie m.in. wypracowanie zmiany wzorców postępowania, doskonalenie umiejętności zawodowych i społecznych oraz poszerzanie horyzontów wiedzy naszych słuchaczy.
 • Na rynku szkoleniowym działamy od ponad 7 lat, jesteśmy więc wiarygodnym i rzetelnym partnerem.
 • W pracy z klientami dbamy o wysoki poziom świadczonych usług i kompleksową obsługę.
 • Możesz nam zaufać, ponieważ przeprowadzamy od 100 do 150 szkoleń rocznie.
 • Nasze kursy pomogły już ponad 8 tysiącom słuchaczy podnieść kompetencje zawodowe i społeczne.

Kim jesteśmy i jakie uprawnienia posiadamy?

 • niepubliczną placówką kształcenia ustawicznego dla dorosłych posiadająca wpis do Ewidencji Szkół i Placówek Niepublicznych Miasta Lublin (nr 523/P/N)
 • instytucją szkoleniową posiadającą wpis w Rejestrze Instytucji Szkoleniowych, prowadzonym przez Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie (nr 2.06/000066/2009)
 • agencją zatrudnienia posiadającą wpis w Krajowym Rejestrze Agencji Zatrudnienia (nr certyfikatu 8141)
 • mobilnym laboratorium egzaminacyjnym ECDL uprawniającym do przeprowadzania egzaminów na Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych (ECDL) (PL-LAB1085)
 • członkiem Regionalnej Izby Gospodarczej w Lublinie
 • pracodawcą zrzeszonym w Klubie Pracodawców działającym przy Miejskim Urzędzie Pracy w Lublinie
 • posiadamy wdrożony system zarządzania jakością zgodny z normą ISO 9001:2008 w zakresie organizacji i realizacji szkoleń (nr certyfikatu Q&R_397)
 • posiadamy uprawnienia Urzędu Dozoru Technicznego w Gliwicach do prowadzenia kursów  w zakresu obsługi wózków jezdniowych (nr  81/2011/W-j_a|81/2011/W-P_a|81/2011/W-U_a|81/2011/W-N_a; 83/2011/BG_a)

Jak dbamy o naszych klientów?

 • dostosowujemy się do ich indywidualnych wymagań i oczekiwań
 • działamy terminowo i kompleksowo
 • dostosowujemy szkolenia do aktualnych wymogów rynku pracy i oczekiwań pracodawców
 • zwracamy uwagę na szczegóły organizacyjne, dbając o niuanse i detale
 • oferujemy rozsądne ceny

Po czym rozpoznasz wysoką jakość naszych usług?

 • wysoki poziom merytoryczny trenerów i pracowników
 • dokładność i terminowość przy realizacji projektów
 • ciekawy i efektywny sposób przekazywania wiedzy – nauka może być czystą przyjemnością
 • standardy naszych usług potwierdza certyfikat ISO w zakresie organizacji szkoleńUprawnienia i certyfikaty

Partnerzy

logo uprig

ptiklub-pracodawcow