Kinesjology taping

Warsztaty skierowane do osób, które chcą poznać różne metodę klejenia plastrów Kinesjology taping

Data rozpoczęcia: do ustalenia
Miejsce szkolenia: do uzgodnienia

Opiekunka osób starszych i chorych

Kurs skierowany jest do osób, które posiadają predyspozycje do pracy w charakterze opiekunki osób starszych, niepełnosprawnych.

Data rozpoczęcia: do ustalenia
Miejsce szkolenia: Lublin

Pierwsza pomoc przedmedyczna

Kurs jest skierowany do wszystkich zainteresowanych nabyciem umiejętności udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, postępowania w sytuacjach bezpośredniego zagrożenia.

Data rozpoczęcia: trwają zapisy
Miejsce szkolenia: Lublin

Opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym

Kurs jest skierowany do osób, które posiadają wykształcenie co najmniej średnie i brak przeciwskazań do pracy w żłobku lub klubie dziecięcym.

Data rozpoczęcia: do uzgodnienia
Miejsce szkolenia: Lublin

Opiekunka dziecięca

Kurs jest skierowany od osób, które chcą podjąć pracę w charakterze opiekunki do dzieci, opiekunki dziecięcej domowej.

Data rozpoczęcia: trwają zapisy
Miejsce szkolenia: Lublin

Rejestratorka medyczna

Kurs jest skierowany do osób z min. wykształceniem średnim, zamierzających podjąć pracę jako rejestratorki medyczne, obsługa recepcji w placówkach medycznych.

Data rozpoczęcia: II połowa marca 2016
Miejsce szkolenia: Lublin