Trening zastępowania agresji

Warsztaty dla osób, które chcą poznać symptomy agresji i przemocy oraz nauczyć się reagować w sytuacjach konfliktowych, z trudnymi emocjami.

Data rozpoczęcia: do ustalenia
Miejsce szkolenia: do uzgodnienia

Komunikacja osób z autyzmem

Szkolenie jest dedykowane dla osób, które na codzień współpracują z osobami autystycznymi, m.in. pedagogów i psychologów, terapeutów zajęciowych, logopedów.

Data rozpoczęcia: do ustalenia
Miejsce szkolenia: do uzgodnienia

Warsztaty z logorytmiki

Szkolenie jest dedykowane dla osób, które na codzień pracują z dziećmi, m.in. pedagogów i psychologów, terapeutów zajęciowych, animatorów zabaw, logopedów.

Data rozpoczęcia: do ustalenia
Miejsce szkolenia: do uzgodnienia

Warsztaty integracyjno – motywacyjne

Warsztaty skierowane do osób, które chcą podnosić swoje kompetencje społeczne w relacjach międzyludzkich, pogłębiać rozwój osobisty, pracować nad własnymi zasobami.

Data rozpoczęcia: do ustalenia
Miejsce szkolenia: do uzgodnienia

Broker edukacyjny

Usługa polecana jest dla osób, zwłaszcza młodych, które potrzebują wsparcia w określeniu ścieżki edukacyjnej, określeniu predyspozycji zawodowych, poznania możliwości poszerzenia kwalifikacji zawodowych.

Data rozpoczęcia: do ustalenia
Miejsce szkolenia: do uzgodnienia

Wyjazdowy trening umiejętności życiowych

Warsztaty skierowane dla tych, którzy chcą doskonalić swój rozwój osobisty i umiejętności interpersonalne w kontaktach międzyludzkich, poznać własny potencjał i zachowania w grupie.

Data rozpoczęcia: do ustalenia
Miejsce szkolenia: do uzgodnienia