Program szkolenia

Celem szkolenia jest poszerzenie i uporządkowanie wiedzy dotyczącej przyczyn, objawów osób ze spektrum autyzmu, funkcjonowania rodziny oraz etapów akceptacji z niepełnosprawnością dziecka,  nabycie umiejętności komunikowania się z osobą ze spektrum autyzmu.

Zakres szkolenia:

  • Warsztaty pt. „Alicja w Krainie Czarów czyli zmysły autysty”
  • Zaburzenia ze spektrum autyzmu – przyczyny, objawy, rokowania
  • Funkcjonowanie rodziny oraz etapy akceptowania niepełnosprawności dziecka przez rodziców
  • Wsparcie rodzin osób ze spektrum autyzmu (diagnoza, działania terapeutyczne, promowanie wiedzy)
  • Komunikacja osób z autyzmem – zajęcia warsztatowe

Dokument potwierdzający ukończenie szkolenia

Na zakończenie uczestnicy otrzymają zaświadczenie o ukończeniu kursu „Przekształcanie rodzin zastępczych niezawodowych w zawodowe”.

Szczegóły

Kurs trwa 8 godzin dydaktycznych.