Program szkolenia

Celem szkolenia: Obecnie powstaje coraz więcej ośrodków medycznych, prywatnych gabinetów lekarskich oraz specjalistycznych klinik. Z uwagi na dynamiczny rozwój sektora zdrowia, stale wzrasta zapotrzebowanie rynkowe na rejestratorki medyczne. Pracodawcy oczekują od osób zatrudnionych na tym stanowisku wiedzy i stosownych umiejętności, a wykwalifikowana kadra jest wizytówką placówki. Zapisując się na specjalistyczne szkolenie będziesz świetnie przygotowana/y do wykonywania tego zawodu!

Zakres szkolenia:

  • Organizacja pracy rejestracji
  • Dokumentacja usług medycznych
  • Aspekty psychologiczne obsługi pacjentów
  • Współpraca z lekarzami i pielęgniarkami na terenie placówki

Dokument potwierdzający ukończenie szkolenia

Na zakończenie uczestnicy otrzymają zaświadczenie o ukończeniu kursu „Rejestratorka medyczna – warsztaty praktyczne przygotowujące do zawodu”.

Szczegóły

Kurs trwa 32 godziny dydaktyczne.

Cena szkolenia: 499,00 zł

***(cena promocyjna za 4 dni szkolenia wraz z zajęciami praktycznymi!)

*** Informujemy, że ilość miejsc na szkolenie jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń!