Program szkolenia

Celem szkolenia jest poszerzenie i uporządkowanie wiedzy dotyczącej rodzin zastępczych niezawodowych i zawodowych, roli PCPR, ORPZ oraz koordynatora w procesie przekształcania rodziny zastępczej niezawodowej w zawodową.

Szkolenie jest okazją do poszerzenia wiedzy i umiejętności z zakresu wsparcia rodziny zastępczej zawodowej oraz współpracy z innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny i dziecka. Uczestnicy będą mogli brać czynny udział w dyskusji oraz wymieniać się własnymi doświadczenia z pracy zawodowej z rodzinami zastępczymi.

Zakres szkolenia:

  • PCPR i ORPZ w procesie przekształcania rodziny niezawodowej w zawodową
  • Współpraca z rodziną zastępczą

Dokument potwierdzający ukończenie szkolenia

Na zakończenie uczestnicy otrzymają zaświadczenie o ukończeniu kursu „Przekształcanie rodzin zastępczych niezawodowych w zawodowe”.

Szczegóły

Kurs trwa 8 godzin dydaktycznych.