Program szkolenia

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z procedurą kwalifikacyjną kandydatów na rodziny zastępcze.

Zakres szkolenia:

  • Podstawy prawne istotne w procesie ustanawiania rodzin zastępczych
  • Schemat procedury oceny kandydatów na rodziny zastępcze – wymagane dokumenty
  • Wskaźniki istotne przy ocenie kandydatów na rodziny zastępcze
  • Konstruowanie opinii i wniosków, struktura opinii (stosowane metody badawcze)

Dokument potwierdzający ukończenie szkolenia

Na zakończenie uczestnicy otrzymają zaświadczenie o ukończeniu kursu „Procedura kwalifikacyjna kandydatów na rodziny zastępcze – aspekt formalny i merytoryczny. Opiniowane kandydatów  na rodziny zastępcze”.

Szczegóły

Kurs trwa 8 godzin dydaktycznych.