Program szkolenia

Celem szkolenia jest poszerzenie i uporządkowanie wiedzy dotyczącej rozwoju dziecka, jego potrzeb i możliwości, roli rodzica i instytucji w procesie wychowawczym, wspierania rozwoju dziecka wykorzystując gry i zabawy.

Zakres szkolenia:

  • Osiągnięcia rozwojowe dziecka na poszczególnych etapach rozwoju
  • Rola rodzica/opiekuna oraz instytucji w procesie wspierania rozwoju dziecka
  • Gry i zabawy wspierające rozwój dziecka

Dokument potwierdzający ukończenie szkolenia

Na zakończenie uczestnicy otrzymają zaświadczenie o ukończeniu kursu „Koalicja na rzecz dziecka – wspomaganie w rozwoju, wsparcie rodzica, współpraca instytucjonalna”.

Szczegóły

Kurs trwa 8 godzin dydaktycznych.