Program szkolenia

Celem szkolenia jest nabycie teoretycznej wiedzy o systemie HACCP, wymaganiach GMP i GHP oraz praktycznych umiejętności zastosowania HACCP w placówkach gastronomicznych, zakładach produkcyjnych.

HACCP – jest międzynarodowym standardem określającym wymagania systemu bezpieczeństwem zdrowotnym żywności. HACCP jako system prewencyjny kładzie główny nacisk na możliwe przyczyny powstawania zagrożeń przy produkcji żywności.

Zakres szkolenia:

  • Zasady i wymagania dobrej praktyki produkcyjnej (GMP)
  • Zasady i wymagania Dobrej Praktyki Higienicznej ( GHP)
  • System HACCP
  • Podstawy tworzenia dokumentacji i tworzenie księgi HACCP
  • Metoda audytu

Dokument potwierdzający ukończenie szkolenia

Na zakończenie uczestnicy otrzymają zaświadczenie o ukończeniu kursu „HACCP”.

Szczegóły

Kurs trwa od 8 do 32 godzin dydaktycznych.

Byłeś uczestnikiem tego kursu? Prześlij nam swoją opinię.

thirteen + 5 =