Program szkolenia

Celem szkolenia jest nabycie wiedzy i umiejętności diagnozy i opracowywania strategii dla rodzin, w których występuje zjawisko migracji.

Eurosieroctwo do niedawna nowe zjawisko społeczne staje się dziś wręcz problemem społecznym w naszym kraju. Negatywne skutki migracji zarobkowych powodujące problemy psychospołeczne i opiekuńczo-wychowawcze zaczynają dostrzegać nie tylko specjaliści, ale i instytucje publiczne. Do ośrodków pomocy społecznej, prokuratur i sądów trafia coraz więcej spraw dotyczących dzieci pozostawionych przez rodziców, którzy wyjechali do pracy za granicę. Wyniki badań przeprowadzonych na zlecenie Rzecznika Praw Dziecka są bardzo niepokojące: „(…)Co czwarty uczeń w Polsce jest „eurosierotą„ (…)  Z danych wynika, że w przypadku migracji rodziców dzieckiem opiekują się głównie dziadkowie (46 proc.) albo rodzic, który akurat jest w kraju (29 proc.). Rzadziej zdarza się, że pieczę nad niepełnoletnim sprawują inni krewni lub dorosłe rodzeństwo (7 proc.)”.

Zakres szkolenia:

  • Eurosieroctwo – rozłąka migracyjna rodzin jako problem społeczny w Polsce
  • Diagnoza psychospołecznego funkcjonowania dziecka w rodzinie migracyjnej.
  • Diagnoza obszarów konfliktogennych wśród małżonków rozłączonych z powodu migracji zarobkowej.

Dokument potwierdzający ukończenie szkolenia

Na zakończenie uczestnicy otrzymają zaświadczenie o ukończeniu kursu „Eurosieroctwo – wsparcie rodziny znajdującej się w rozłące migracyjnej”.

Szczegóły

Kurs trwa od 8 do 16 godzin dydaktycznych.

Byłeś uczestnikiem tego kursu? Prześlij nam swoją opinię.

4 × four =