Program szkolenia

Celem szkolenia jest nabycie wiedzy o traumie i jej wpływie na rozwój dziecka, rozpoznawania objawów złożonej traumy rozwojowej u dziecka, nabycie umiejętności budowania strategii wsparcia dla dziecka z doświadczeniem traumy w oparciu o dostępne zasoby.

Zakres szkolenia:

  • Traumy i jej wpływu na rozwój dziecka
  • Formy pomocy dziecku w doświadczeniem złożonej traumy rozwojowej w warunkach opieki zastępczej

Dokument potwierdzający ukończenie szkolenia

Na zakończenie uczestnicy otrzymają zaświadczenie o ukończeniu kursu „Dziecko z doświadczeniem złożonej traumy rozwojowej w opiece zastępczej”.

Szczegóły

Kurs trwa 8 godzin dydaktycznych.