Program szkolenia

Celem szkolenia jest nabycie wiedzy o cyberprzemocy i doskonalenie umiejętności uczestników w zakresie rozpoznawania zagrożeń medialnych.

Zakres szkolenia:

  • Zagrożenia medialne- charakterystyka
  • Mechanizmy oddziaływania mediów na młodzież
  • Cyberprzemoc w pigułce-podstawowe zagadnienia
  • Jak bezpiecznie korzystać z nowych mediów

Dokument potwierdzający ukończenie szkolenia

Na zakończenie uczestnicy otrzymają zaświadczenie o ukończeniu kursu „Cyberprzemoc i zagrożenia medialne – wyzwanie XXI wieku”.

Szczegóły

Kurs trwa 8 godzin dydaktycznych.