Specjaliści – praktycy pomocy społecznej i rynku pracy

W sposób ciągły poszukujemy praktyków publicznych służb zatrudnienia i specjalistów z zakresu pomocy społecznej posiadających doświadczenie w prowadzeniu zajęć grupowych z terenu całego kraju.

W szczególności zapraszamy do współpracy specjalistów – praktyków z doświadczeniem zawodowym z zakresu:

 • współpracy z rodzinami zastępczymi, koordynatorami pieczy zastępczej, asystentów rodziny
 • procedury Niebieskiej Karty
 • praktyki pracy socjalnej i funkcjonowania ośrodków pomocy społecznej
 • świadczeń alimentacyjnych
 • superwizji
 • instrumentów i usług rynku pracy
 • funduszu pracy
 • ochrony danych osobowych
 • zamówień publicznych
 • pomocy publicznej
 • IPD i zadań doradcy klienta
 • profilowania osób bezrobotnych
 • realizacji i rozliczania projektów PO WER i RPO WL

Osoby chętne do współpracy prosimy o przesyłanie aplikacji na adres: szkolenia@icn.pl

Prosimy o zamieszczenie oświadczenia: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez dla potrzeb niezbędnych do procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dn. 29.08.97 r. o ochronie danych osobowych DzU nr 133 poz. 883)”.

Zastrzegamy sobie możliwość kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.

Wykładowcy kursów księgowo-kadrowych

Zapraszamy do współpracy osoby, które posiadają praktyczną wiedzę i kilkuletnie doświadczenie zawodowe oraz są chętne do prowadzenia szkoleń z poniżej tematyki. Mile widziane doświadczenie trenerskie.

W szczególności zapraszamy do współpracy specjalistów – praktyków w zakresie kursów kadrowo-księgowych:

 • Księgowość małych firm
 • Rozliczenia finansowe w projektach unijnych
 • Podatki CIT, VAT
 • Kadry i płace
 • Praktyczna obsługa programów komputerowych Płatnik, Optima, Symfonia, Subiekt, Rewizor, Rachmistrz, Gratyfikant
 • Biurowa obsługa firm
 • Korespondencja i redagowanie pism handlowych

Zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie CV wraz z tematyką szkoleń na adres: szkolenia@icn.pl lub kontakt telefoniczny z Działem Szkoleń – 81 534 69 45

Prosimy o zamieszczenie oświadczenia: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez dla potrzeb niezbędnych do procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dn. 29.08.97 r. o ochronie danych osobowych DzU nr 133 poz. 883)”.

Zastrzegamy sobie możliwość kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.

Specjaliści kursów zawodowych

Zapraszamy stale do współpracy osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje zawodowe i praktyczne doświadczenie zawodowe do prowadzenia szkoleń z poniższej tematyki. Mile widziane doświadczenie trenerskie.

W szczególności poszukujemy specjalistów-praktyków w zakresie:

 • Operator wózków jezdniowych
 • Spawanie metodą TIG, MAG, MIG, gazową, elektryczną
 • Florystyka – kompozycje kwiatowe
 • Obsługa kas fiskalnych
 • Księgowość i rachunkowość
 • Kadry i płace
 • Obsługa programu Płatnik, Subiekt, Symfonia, Gratyfikant
 • Kucharz
 • Cukiernik
 • Fryzjer
 • Kosmetyczka
 • Barman-Kelner
 • Technolog robót wykończeniowych
 • Glazurnik
 • Monter instalacji sanitarnych
 • Magazynier
 • Sprzedawcy – przedstawiciele handlowi

Osoby chętne do współpracy prosimy o przesyłanie aplikacji na adres: szkolenia@icn.pl

Prosimy o zamieszczenie oświadczenia: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez dla potrzeb niezbędnych do procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dn. 29.08.97 r. o ochronie danych osobowych DzU nr 133 poz. 883)”.

Zastrzegamy sobie możliwość kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.

Trenerzy warsztatów psychologicznych

W sposób ciągły poszukujemy trenerów z wykształceniem wyższym psychologicznym, doradców zawodowych, psychoterapeutów i innych specjalistów posiadających doświadczenie w prowadzeniu zajęć grupowych i indywidualnych konsultacjach z terenu całego kraju.

W szczególności zapraszamy do współpracy specjalistów z doświadczeniem z zakresu:

 • komunikacji z osobami z zaburzeniami psychicznymi, uzależnionymi
 • psychologii wychowawczej
 • psychologii sportu
 • psychodietetyki
 • psychoterapii
 • niepełnosprawności
 • psychologii klinicznej
 • poradnictwa zawodowego
 • treningu zastępowania agresji
 • logopedii
 • psychologii motywacyjnej
 • zaburzeń rozwojowych (m.in. ADHD, spectrum autyzmu)
 • psychologii zdrowia

Osoby chętne do współpracy prosimy o przesyłanie aplikacji na adres: szkolenia@icn.pl

Prosimy o zamieszczenie oświadczenia: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez dla potrzeb niezbędnych do procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dn. 29.08.97 r. o ochronie danych osobowych DzU nr 133 poz. 883)”.

Zastrzegamy sobie możliwość kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.