Kreatywne myślenie

Autor artykułu: mgr psychologii Monika Górnik

Paradoksem tego świata jest, to że nie rodzimy się z instrukcją obsługi naszego umysłu, najdoskonalszego wytworu ewolucji na ziemi, którego jesteśmy właścicielami. Paradoks ten powiększa fakt, że żadna instytucja; rodzina, szkoła, kościół, itd., nie mają zamiaru nam tego udostępnić. Ale my już wiemy, że kreatywność jest stanem umysłu, którego można się nauczyć, a niektórzy maja do tego szczególne predyspozycje.

Przeczytaj cały artykuł (pdf)

Kompetencje interpersonalne

Autor artykułu: mgr psychologii Monika Górnik

Człowiek niezaprzeczalnie jest istotą społeczną. W trakcie całego życia, bez względu na wiek i aktywność życiową, zachowania ludzi w większości uwikłane są w relacje interpersonalne. Społeczny charakter kompetencji interpersonalnych polega na tym, że są one ściśle związane z realną lub wyobrażoną obecnością innych osób. Trudno byłoby wskazać obszar funkcjonowania człowieka, który nie jest związany z koniecznością współpracy z innymi. Zatem umiejętności interpersonalne można najkrócej zdefiniować jako umiejętności wykorzystywane w relacjach międzyludzkich.

Przeczytaj cały artykuł (pdf)

Psychologiczny obraz ofiary przemocy w rodzinie

Autor artykułu: mgr psychologii Edyta Kowalczyk

Przemoc w rodzinie jest bardzo złożonym zjawiskiem. Mamy z nią do czynienia wówczas, gdy ktoś z rodziny, mąż, żona, partner, dziadek, wujek lub krewny, w sposób intencjonalny i długotrwały, znęca się nad innym członkiem rodziny doprowadzając do bezpośrednich oraz odległych szkód psychicznych i psychosomatycznych.

Przeczytaj cały artykuł (pdf)

Wsparcie społeczne pozytywnie wpływa na nas

Autor artykułu: mgr psychologii Alicja Stańczak

Wsparcie społeczne wpływa bardzo pozytywnie na nasze zdrowie, samopoczucie i jakość, przez którą zazwyczaj rozumie się dobrostan fizyczny i psychiczny, poczucie szczęścia, satysfakcji z życia i spełnienia marzeń.

Przeczytaj cały artykuł (pdf)

Funkcjonowanie osób z niską i z wysoką samooceną

Autor artykułu: mgr psychologii Edyta Kowalczyk

Zachowanie człowieka nie jest automatycznym następstwem działania wewnętrznych impulsów, ani też wiernym i bezrefleksyjnym odbiciem działaniem środowiska zewnętrznego. Zachowanie człowieka da się wyjaśnić tylko, wtedy gdy uwzględnimy obiektywne warunki w jakich znajduje się jednostka oraz jej indywidualne właściwości, ze szczególnym uwzględnieniem mechanizmu samooceny (Linpkina, za : Kulas, 1986).

Przeczytaj cały artykuł (pdf)