Poszukiwany trener-ekspert z branży budowlanej

Obecnie prowadzimy postępowanie na wybór trenera-eksperta z branży budowlanej w ramach projektu „Budujemy drogi – specjalistyczne szkolenia dla branży budowlanej”:

  • Szkolenie „Prawne aspekty budowy dróg”
  • Szkolenie „Audytor wewnętrzny”

Zapytanie ofertowe_2 Trener

zal1_2formularz ofertowy

zal2_2cv i deklaracja

zal3_2oswiadczenie o braku powiazan

zal4_2oswiadczenie o zatrudnieniu

zal5_2 oswiadczenie o braku konfliktu

zal6_2 wzor umowy

Zapytanie ofertowe na wynajem sali 2

W związku z realizacją projektu „Podnosimy kwalifikacje lubelskich betoniarni” zapraszamy do złożenia oferty na świadczenie usługi wynajmu sali szkoleniowej na specjalistyczne szkolenia:

Zapytanie ofertowe sala szkoleniowa2

zalacznik nr 1 formularz ofertowy sala szkoleniowa2

zalacznik nr 2 wykaz uslug sala szkoleniowa2

zalacznik nr 3 wykaz potencjalu sala szkoleniowa2

zalacznik nr 4 oswiadczenie o braku powiazan sala szkoleniowa2

zalacznik nr 5 wzor umowy sala szkoleniowa2

Zapytanie ofertowe na wynajem sali

W związku z realizacją projektu „Budujemy drogi – specjalistyczne szkolenia dla branży budowlanej” zapraszamy do złożenia oferty na świadczenie usługi wynajmu sali szkoleniowej na specjalistyczne szkolenia:

Zapytanie ofertowe sala szkoleniowa

zalacznik nr 1 formularz ofertowy sala szkoleniowa

zalacznik nr 2 wykaz uslug sala szkoleniowa

zalacznik nr 3 wykaz potencjalu sala szkoleniowa

zalacznik nr 4 oswiadczenie o braku powiazan sala szkoleniowa

zalacznik nr 5 wzor umowy sala szkoleniowa

Zapytanie ofertowe

W związku z realizacją projektu „Podnosimy kwalifikacje lubelskich betoniarni” zapraszamy zainteresowane osoby fizyczne do złożenia oferty na osobiste przeprowadzenie zajęć teoretycznych przez eksperta z branży budowlanej oraz trenera w ramach szkoleń specjalistycznych w ramach projektu „Podnosimy kwalifikacje lubelskich betoniarni”:

Zapytanie ofertowe Trener

  • CZĘŚĆ I Szkolenie „Kierowanie pracą i zasobami betoniarni”
  • CZĘŚĆ II Szkolenie „Rola i efektywność pracy kierowców betoniarni”

Zapytanie ofertowe Trener 

zal1 formularz ofertowy

zal2 cv i deklaracja

zal3 oswiadczenie o braku powiazan

zal4 oswiadczenie o zatrudnieniu

zal5 oswiadczenie o braku konfliktu

zal6 wzor umowy

Zapytanie ofertowe Trener 2

  • CZĘŚĆ I Szkolenie „Kreowanie pozytywnego wizerunku przedsiębiorstwa budowlanego”
  • CZĘŚĆ II Szkolenie „Zarządzanie wartością w przedsiębiorstwie budowlanym”

Zapytanie ofertowe Trener 2

zal1 formularz ofertowy 2

zal2 cv i deklaracja 2

zal3 oswiadczenie o braku powiazan 2

zal4 oswiadczenie o zatrudnieniu 2

zal5 oswiadczenie o braku konfliktu 2

zal6 wzor umowy 2

Zakończenie szkolenia „Opiekun osób starszych, chorych i niepełnosprawnych”

Informujemy, iż w terminie 29.08-24.09.2014  ICN Centrum Kompetencji zorganizowało 150- godzinne szkolenie dla 2 osób „Opiekun osób starszych, chorych i niepełnosprawnych” na zlecenie Powiatowego Urzędu Pracy w Łęcznej w ramach projektu „Nowe perspektywy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego”

Uczestnicy zostali przeszkoleni zgodnie z najnowszymi standardami zawodu Opiekun osób starszych. Szkolenie miało charakter  warsztatowy.

Uczestnicy szkolenia nabyli umiejętności z zakresu:

-Aspekty psychologiczne, medyczne i społeczne opieki nad osobą starszą, niepełnosprawną

– Organizacja opieki nad osobą w domu

-Podstawy higieny i pielęgnacji

– Podstawy rehabilitacji i aktywizacji

– Podstawy racjonalnego żywienia osób starszych

-Podstawy udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

Ponadto uczestnicy szkolenia odbyli praktyki w ośrodku opieki nad osobami starszymi i chorymi.

Zapraszamy potencjalnych pracodawców, by skorzystali z możliwości przeprowadzenia z ww. osobami rozmów kwalifikacyjnych.

Zainteresowanych pracodawców prosimy o kontakt w celu uzyskania szczegółowych informacji i udostępnienia danych potencjalnych kandydatów.

Zapytanie ofertowe 2

W związku z realizacją projektu „Podnosimy kwalifikacje lubelskich betoniarni” zapraszamy zainteresowane osoby fizyczne do złożenia oferty na:

  • osobiste opracowanie przez eksperta z branży budowlanej dokumentacji technicznej do postępowania ofertowego na wybór laboratorium betonu oraz ocena i wybór laboratorium betonu w celu przeprowadzenia szkoleń specjalistycznych

Zapytanie ofertowe Ekspert

 

Zapytanie ofertowe

W związku z realizacją projektu „Budujemy drogi – specjalistyczne szkolenia dla branży budowlanej” zapraszamy zainteresowane osoby fizyczne do złożenia oferty na:

  • osobiste opracowanie przez eksperta z branży budowlanej dokumentacji technicznej do postępowania ofertowego na wybór laboratorium drogowego oraz ocena i wybór laboratorium drogowego w celu przeprowadzenia szkoleń specjalistycznych

Zapytanie ofertowe Ekspert

  • osobiste przeprowadzenie zajęć teoretycznych przez eksperta z branży budowlanej w ramach szkoleń specjalistycznych

Zapytanie ofertowe Trener

Informujemy, że w dniu dzisiejszym tj. 01.10.2014 r. rozpoczynamy realizację 2 projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie Podziałanie 8.1.1 Wsparcie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki:

1) „Podnosimy kwalifikacje lubelskich betoniarni” – okres realizacji projektu: 01.10.2014-30.06.2015

Wkrótce więcej informacji na stronie internetowej projektu: www.lubelskiebetoniarnie.icn.pl

2) „Budujemy drogi – specjalistyczne szkolenia dla branży budowlanej”- okres realizacji projektu: 01.10.2014-31.05.2015

Wkrótce więcej informacji na stronie internetowej projektu: www.masybitumiczne.icn.pl