Funkcjonowanie osób z niską i z wysoką samooceną

Autor artykułu: mgr psychologii Edyta Kowalczyk

Zachowanie człowieka nie jest automatycznym następstwem działania wewnętrznych impulsów, ani też wiernym i bezrefleksyjnym odbiciem działaniem środowiska zewnętrznego. Zachowanie człowieka da się wyjaśnić tylko, wtedy gdy uwzględnimy obiektywne warunki w jakich znajduje się jednostka oraz jej indywidualne właściwości, ze szczególnym uwzględnieniem mechanizmu samooceny (Linpkina, za : Kulas, 1986).

Przeczytaj cały artykuł (pdf)